RWA CENTRÁLY

Nová centrála MBZ 300 zabezpečuje napájanie, koordináciu a riadenie všetkých pripojených systémov a komponentov otvárania.
RWA centrála E 260 je centrálne riadiace zariadenie,ktoré slúži na otváranie okien v prípade požiaru pripojenými systémami – požiarne tlačítka, dymové čidlá, EPS. Otváranie okien je možné aj na denné vetranie , vetracími tlačítkami.