SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA – OC MADARAS SNV

Hliníkové presklenné priečelia, automatické dvere.