ODDELENIE MIESTNOSTÍ : VSE BARDEJOV

Oddelenie miestností skleneným systémom.