ODDELENIE KANCELÁRIE

Oddelenie kancelárie skleneným systémom.