MB-59SE je částí okenního a dveřního systému MB-59S. Hloubka profilů tohoto systému je 50 mm. Použité materiály a technická řešení garantují vysoké technické parametry : velmi dobrá tepelná izolace, vysoká odolnost proti vodě a vzduchu a krátký čas výroby a montáže. Lze v nich použít standardní kování renomovaných firem.

Konstrukce MB-59SE je charakterizována nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla U – profily splňují tepelné požadavky materiálových skupin 2.1 nebo 2.2 podle DIN 4801. Systém používá izolační dvojskla o tloušťce od 4,5 mm do 31,5 mm. Výrobky na základě tohoto systému prošly mnoha zkouškami shodnými s normami EN s velmi dobrými výsledky.

Podrobný katalog tohoto systému je k dispozici na našich internetových stránkách pro naše obchodní partnery v části registrovaných uživatelů.