MB-59S slouží k provádění vnějších konstrukcí s požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí. Konstrukční hloubka profilů oken je 50 mm pro rámy a 59 mm pro křídla. Konstrukční hloubka profilů dveří je jak pro rámy tak pro křídla 50 mm. Tímto získáme lícování křídel s rámem jak z vnější, tak z vnitřní strany.
Skoro všechny okenní a dveřní profily mají tříkomorovou konstrukci, kde střední komora slouží jako izolační komora mezi izolačními vložkami. Díky tomuto řešení se podařilo získat štíhlé, ekonomické a pevné profily. Systém spojení pomocí izolační vložky dovoluje použití dvoukomorových profilů – jiných vevnitř a jiných vně pláště. V systému jsou použity profilované tepelné vložky ve tvaru “omega” z materiálu polyamid zpevněného skleněným vláknem. Tvar vložek zvyšuje tuhost profilů v porovnání k plochým vložkám a usnadňuje odvodnění profilů.
Součinitel prostupu tepla Uf od 2,25 W/m2K u oken a od 2,58 W/m2K u dveří. Použité výplně mohou mít tloušťku 4–40 mm v křídlech oken a 4–31 mm ve dveřích, vitrínách a pevných oknech.
Jednou ze základních výhod hliníkového systému MB-59S je volnost ve výběru kování a způsobu jejich montáže. Konstrukce profilů díky použitým speciálním drážkám dovoluje bez opracování připevňovat různé typy závěsů, pantů a zámků. Dveře mohou být vybaveny tradičními panty.
Profily jsou přizpůsobeny pro obvodová kování a spoje shodné se standardy EURO. Konstrukce profilů díky použitým speciálním drážkám dovoluje bez opracování připevňovat různé typy závěsů, pantů a zámků.
Předností prezentované konstrukce hliníkového systému je také možnost ohýbání profilů, provedení různých druhů oblouků a obloukových konstrukcí.