MANUÁLNE OTVÁRANIE OKIEN

SÚHRNÝ PREĽAD OTVÁRAČOV OKIEN A NADSVETLÍKOV
Systémy otváračov okien a nadsvetlíkov ovládané manuálne sa používajú kvôli komfortnému dennému vetraniu.
Nožnice plochého tvaru otvárajú nadsvetlíky pri šírkach otvárania až 320 mm a rovnako ťažké okná s hmotnosťou krídla do 200 kg.
Oblasť použitia zahŕňa sklopné / výklopné krídla pravouhlého tvaru, otváravé smerom dovnútra, osadené zvislo a vyklápacie okná, otváravé smerom von.
Ďalej sa používajú pri oknách špeciálnych tvarov, otváravých smerom do vnútra, osadzovaných zvislo, ako sú okná šikmého a trojuholníkového tvaru, okná s kruhovým a nízkym oblúkom.
Všetky systémy otváračov okien a nadsvetlíkov sa vyznačujú ľahkou montážou, príjemnou obsluhou a ovládaním
Katalóg na stiahnutie >

  OL 90 N OL 95 OL 320
ŠÍRKA OTVORENIA(mm) 170 220 320 (na prianie 220)
MAX. VÁHA KRÍDLA (kg) 80 60 250
ŠÍRKA KRÍDLA MIN./MAX. (mm) (MAX. 1/2/3 nožnice) Min.380/Max.1200/ 2400/3600 Min.440/Max.1200/ 2400/3000 Min.680/Max.1200/ 2400/3600
VÝŠKA KRÍDLA (mm) Min.250 Min.350 Min.400
POTREBNÉ MIESTO NA RÁME (mm) 19-27 21-27 30-34
MOŽNÉ OVLÁDANIE Páka, kľuka s tyčou alebo lineárny elektropohon