VÝSTRAŽNÉ MAJÁKY

Výstražné majáky zaisťujú upozornenie v okolí vstupných brán a závor na ich činnosť.

Typy majákov
LUCY0 – napájanie 230 Vac 40V, oranžový.
LUCY024 – napájanie 24 Vac/Vdc 25W, oranžový.
LUCYB – napájanie 12 Vac/Vdc 21W so zabudovanou anténou, oranžový, pre pohony s BlueBUS technológiou.