Rolovací mříže LUXON

Parametry rolovací mříže LUXON

– pro rozpon max. 8 m
– vyrobena z plných ocelových prutů vytvarovaných do vlnového tvaru
– vodorovné pruty jsou vzájemně propojeny sponkami z pozinkovaného plechu
– rozteč vlnových vodorovných tyčí v největší vzdálenosti pro LUXON SPECIÁL 105 mm
– rozteč vlnových vodorovných tyčí v největší vzdálenosti pro LUXON STANDARD 130 mm
– vzdálenost svislých spon je u LUXON SPECIÁL 180 mm, u LUXON STANDARD 130 mm
– v horní a spodní části pancíře je ukončení z plných lamel
– prostupnost vzduchu u LUXON STANDARD je minimálně 73%
– spodní dosedací lamela s možností namontování uzamykacího systému