MB-70 HI je variantou systému MB-70 s vyšší tepelnou izolací. Dosahuje vynikajících hodnot součinitele prostupu tepla Uf =1,11–2,3 W/m2K (v závislosti na použitých profilech a příslušenství). Kromě standardních verzí oken je možné vyrábět např. hliníková okna se skrytým křídlem MB-70US HI nebo studeno-teplou fasádu z oken MB-70CW HI.
Tepelná izolační schopnost tohoto systému je podstatně větší než u základních systémů. Je to dáno kombinací tepelných můstků a speciálních izolačních vložek v centrální izolační komoře. Tyto vložky díky nízké hodnotě součinitele prostupu tepla snižují proudění tepla přes tuto komoru. Centrální poloha vložek taktéž omezuje konvekci a tepelné záření.
Hliníková okna a hliníkové dveře systému MB-70HI, podobně jako v případě základního systému MB-70, mohou být využívány jak v individuální zástavbě, tak i v hliníkových fasádách; v případech použití jako výplň sloupo-příčkové stěny je nejvhodnější spojení s fasádním systémem se zvýšenou tepelnou izolací MB-SR50HI.

KATALÓG NA STIAHNUTIE >>