KLÁVESNICE

Klávesnica slúži ako digitálny spínač, ktorý sa dá ľahko nainštalovať na omietku.

Typy klávesnice:
– MOT – len s kombináciou dekóderu MORX,
– MOTXR – bezdrôtová klávesnica
Obsah:
12 tlačítok