ČÍTAČKA MAGNETICKÝCH KARIET

Čítačka kariet slúži k prístupu autorizovaných osôb do určených priestorov.
Čítačku kariet- MOM – je možné objednať iba v kombinácii s MORX (dekodér s pamäťovou kartou BM1000 pre 255 kariet) a s počtom magnetických kariet – MOCARD – podľa pamäti dekodéru.
Kapacita dekodéru MORX sa dá rozšíriť o pamäťovú kartu – BM250 pre 63 kariet – alebo ďalšie BM1000.
Obsah:
12 tlačítok